Monthly Archives: Marzec 2017

Czy deflacja może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu ?

Mając na myśli wszelkie możliwe kryzysy gospodarcze bardzo często słyszymy dwa dosyć znane terminy ekonomiczne. Pierwy z nich to inflacja (czyli wzrost ogólnego poziomu cen) , drugi to natomiast recesja (czyli trwały spadek wzrostu gospodarczego – a więc spadek zamożności społeczeństwa na danym terenie). Mało kto natomiast zwrócił uwagę , na deflację. Deflacja to nic

Wpływ spekulacji na rozwój gospodarczy.

Na samym początku przeprowadźmy mały wstęp do tematu czy spekulacja potrafi znacznie wpłynąć na wzrost gospodarczy danego kraju. Odpowiedzmy sobie na pytanie czym tak na prawdę jest spekulacja. Otóż spekulacja z punktu widzenia inwestora dotyczy dóbr materialnych (ropa naftowa , waluty , złoto) oraz dóbr nie materialnych (akcje , obligacje ,opcje). Klasyczny inwestor kupuje dajmy

Recesja oraz inflacja – z tymi terminami ekonomicznymi spotykamy się najczęściej w czasie kryzysu gospodarczego.

Jeśli mówimy kiedykolwiek o jakimkolwiek kryzysie ekonomicznym bardzo często jest on powiązany z dwoma bardzo znanymi terminami ekonomicznymi. Pierwszy z nich to oczywiście recesja , drugi to natomiast inflacja (czasem hiperinflacja). Recesja to nic innego jak ujemny wzrost gospodarczy – ekonomiści na świecie umówili się , że możemy mówić o recesji w przypadku gdy produkt

Era niskich stóp procentowych

Jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy do czynienia z erą wysokich stóp procentowych. Co mamy na myśli mówiąc wysokie stopy procentowe ? Mówiąc o wysokich stopach procentowych można powiedzieć , że chodzi nam o dwu cyfrowe stopy procentowe. Wiele osób twierdzi , że : „kiedyś to się opłacało oszczędzać” , teraz to zupełnie bez sensu. Nie